Quick Service Can Help

    <h1><b>Let Us Keep You Cool</b></h1>    
    <a href="/أتصل-بنا/" role="button">
           أتصل بنا  
        </a>
    <h1>01202050303 - 01110293671</h1>   
    <a href="/أتصل-بنا/" role="button">
          كل الاجهزة الغير متاحة علي الموقع متوفرعن طريق قسم المبيعات
        </a>
    <a href="/أتصل-بنا/" role="button">
          سنة بدون فوائد
        </a>
                        <a href="https://www.quickservice.co/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa%d9%86%d8%a7/?v=fbe46383db39">
            <img width="1024" height="80" src="https://www.quickservice.co/wp-content/uploads/2021/03/Group-12-1024x80.png" alt="" loading="lazy" srcset="https://i1.wp.com/www.quickservice.co/wp-content/uploads/2021/03/Group-12.png?resize=1024%2C80&ssl=1 1024w, https://i1.wp.com/www.quickservice.co/wp-content/uploads/2021/03/Group-12.png?resize=300%2C23&ssl=1 300w, https://i1.wp.com/www.quickservice.co/wp-content/uploads/2021/03/Group-12.png?resize=768%2C60&ssl=1 768w, https://i1.wp.com/www.quickservice.co/wp-content/uploads/2021/03/Group-12.png?resize=200%2C16&ssl=1 200w, https://i1.wp.com/www.quickservice.co/wp-content/uploads/2021/03/Group-12.png?w=1270&ssl=1 1270w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />                </a>
    <h1>Quick Service Can Help </h1>    
    <h2><b>Let Us Keep You Cool</b></h2>    
    <h1>01110293671 - 01202050303</h1>   
    <a href="/أتصل-بنا/" role="button">
          أتصل بنا 
        </a>
    <a href="/أتصل-بنا/" role="button">
          كل الاجهزة الغير متاحة علي الموقع يممتوفرة عن طريق قسم المبيعات
        </a>
    <a href="/أتصل-بنا/" role="button">
          سنة بدون فوائد
        </a>
                        <a href="https://www.quickservice.co/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa%d9%86%d8%a7/?v=fbe46383db39">
            <img width="1024" height="80" src="https://www.quickservice.co/wp-content/uploads/2021/03/Group-12-1024x80.png" alt="" loading="lazy" srcset="https://i1.wp.com/www.quickservice.co/wp-content/uploads/2021/03/Group-12.png?resize=1024%2C80&ssl=1 1024w, https://i1.wp.com/www.quickservice.co/wp-content/uploads/2021/03/Group-12.png?resize=300%2C23&ssl=1 300w, https://i1.wp.com/www.quickservice.co/wp-content/uploads/2021/03/Group-12.png?resize=768%2C60&ssl=1 768w, https://i1.wp.com/www.quickservice.co/wp-content/uploads/2021/03/Group-12.png?resize=200%2C16&ssl=1 200w, https://i1.wp.com/www.quickservice.co/wp-content/uploads/2021/03/Group-12.png?w=1270&ssl=1 1270w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />                </a>
    <h1>وكيل معتمد لدي</h1>   
                        <a href="https://www.quickservice.co/product-category/شارب/">
            <img width="100" height="100" src="https://www.quickservice.co/wp-content/uploads/2019/10/logo_sharp-100x100.png" alt="" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/www.quickservice.co/wp-content/uploads/2019/10/logo_sharp.png?resize=100%2C100&ssl=1 100w, https://i0.wp.com/www.quickservice.co/wp-content/uploads/2019/10/logo_sharp.png?w=150&ssl=1 150w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" />                </a>
                        <a href="https://www.quickservice.co/product-category/كاريير/">
            <img width="100" height="100" src="https://www.quickservice.co/wp-content/uploads/2019/10/logo_Carrier-100x100.png" alt="logo_carrier" loading="lazy" srcset="https://i2.wp.com/www.quickservice.co/wp-content/uploads/2019/10/logo_Carrier.png?resize=100%2C100&ssl=1 100w, https://i2.wp.com/www.quickservice.co/wp-content/uploads/2019/10/logo_Carrier.png?w=150&ssl=1 150w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" />                </a>
                        <a href="https://www.quickservice.co/product-category/lg/">
            <img width="100" height="100" src="https://www.quickservice.co/wp-content/uploads/2019/10/logo_lg-100x100.png" alt="logo_LG" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/www.quickservice.co/wp-content/uploads/2019/10/logo_lg.png?resize=100%2C100&ssl=1 100w, https://i0.wp.com/www.quickservice.co/wp-content/uploads/2019/10/logo_lg.png?w=150&ssl=1 150w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" />                </a>
                        <a href="https://www.quickservice.co/product-category/تكييف-تورنيدو-حائطي/">
            <img width="100" height="100" src="https://www.quickservice.co/wp-content/uploads/2019/10/logo-150x150-100x100.png" alt="Tornado" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/www.quickservice.co/wp-content/uploads/2019/10/logo-150x150.png?resize=100%2C100&ssl=1 100w, https://i0.wp.com/www.quickservice.co/wp-content/uploads/2019/10/logo-150x150.png?resize=150%2C150&ssl=1 150w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" />                </a>
                        <a href="https://www.quickservice.co/product-category/media-mission/">
            <img width="100" height="100" src="https://www.quickservice.co/wp-content/uploads/2019/10/logo_Media-100x100.png" alt="Miraco_media_logo" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/www.quickservice.co/wp-content/uploads/2019/10/logo_Media.png?resize=100%2C100&ssl=1 100w, https://i0.wp.com/www.quickservice.co/wp-content/uploads/2019/10/logo_Media.png?w=150&ssl=1 150w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" />               </a>
                        <a href="https://www.quickservice.co/product-category/يونيون-اير/">
            <img width="100" height="100" src="https://www.quickservice.co/wp-content/uploads/2019/10/logo_unionair-100x100.png" alt="logo_unionair" loading="lazy" srcset="https://i2.wp.com/www.quickservice.co/wp-content/uploads/2019/10/logo_unionair.png?resize=100%2C100&ssl=1 100w, https://i2.wp.com/www.quickservice.co/wp-content/uploads/2019/10/logo_unionair.png?w=150&ssl=1 150w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" />               </a>
    <h2>وكيل معتمد</h2>   
                        <a href="https://www.quickservice.co/product-category/كاريير/">
            <img width="150" height="150" src="https://www.quickservice.co/wp-content/uploads/2019/10/logo_Carrier.png" alt="logo_carrier" loading="lazy" srcset="https://i2.wp.com/www.quickservice.co/wp-content/uploads/2019/10/logo_Carrier.png?w=150&ssl=1 150w, https://i2.wp.com/www.quickservice.co/wp-content/uploads/2019/10/logo_Carrier.png?resize=100%2C100&ssl=1 100w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />                </a>
                        <a href="https://www.quickservice.co/product-category/شارب/">
            <img width="150" height="150" src="https://www.quickservice.co/wp-content/uploads/2019/10/logo_sharp.png" alt="" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/www.quickservice.co/wp-content/uploads/2019/10/logo_sharp.png?w=150&ssl=1 150w, https://i0.wp.com/www.quickservice.co/wp-content/uploads/2019/10/logo_sharp.png?resize=100%2C100&ssl=1 100w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />                </a>
                        <a href="https://www.quickservice.co/product-category/lg/">
            <img width="150" height="150" src="https://www.quickservice.co/wp-content/uploads/2019/10/logo_lg.png" alt="logo_LG" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/www.quickservice.co/wp-content/uploads/2019/10/logo_lg.png?w=150&ssl=1 150w, https://i0.wp.com/www.quickservice.co/wp-content/uploads/2019/10/logo_lg.png?resize=100%2C100&ssl=1 100w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />                </a>
                        <a href="https://www.quickservice.co/product-category/media-mission/">
            <img width="150" height="150" src="https://www.quickservice.co/wp-content/uploads/2019/10/logo_Media.png" alt="Miraco_media_logo" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/www.quickservice.co/wp-content/uploads/2019/10/logo_Media.png?w=150&ssl=1 150w, https://i0.wp.com/www.quickservice.co/wp-content/uploads/2019/10/logo_Media.png?resize=100%2C100&ssl=1 100w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />               </a>
                        <a href="https://www.quickservice.co/product-category/تكييف-تورنيدو-حائطي/">
            <img width="150" height="150" src="https://www.quickservice.co/wp-content/uploads/2019/10/logo-150x150.png" alt="Tornado" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/www.quickservice.co/wp-content/uploads/2019/10/logo-150x150.png?resize=150%2C150&ssl=1 150w, https://i0.wp.com/www.quickservice.co/wp-content/uploads/2019/10/logo-150x150.png?resize=100%2C100&ssl=1 100w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />                </a>
                        <a href="https://www.quickservice.co/product-category/يونيون-اير/">
            <img width="150" height="150" src="https://www.quickservice.co/wp-content/uploads/2019/10/logo_unionair.png" alt="logo_unionair" loading="lazy" srcset="https://i2.wp.com/www.quickservice.co/wp-content/uploads/2019/10/logo_unionair.png?w=150&ssl=1 150w, https://i2.wp.com/www.quickservice.co/wp-content/uploads/2019/10/logo_unionair.png?resize=100%2C100&ssl=1 100w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />               </a>
    <h2>من نحن </h2>    
    <h1>بدايه عمل شركتنا بالسوق المصرى عام 1998 كموزع معتمد لشركة كاريير وعلى مدار الاعوام أصبحنا موزع معتمد لاهم ماركات التكييف العالميه والمحليه </h1>    
    <h1> شركتنا هى شركه رائده فى مجال تكييف الهواء وأنظمه التهوية بما في ذالك التكييفات المركزيه و الحائطي و الكونسيلد و المبردات</h1>   
    <h2>أعمالنا</h2>    
      <figure><img src="https://www.quickservice.co/wp-content/uploads/2020/03/0001-350x350.jpg" alt="0001" /></figure><figure><img src="https://www.quickservice.co/wp-content/uploads/2020/03/0007-350x350.jpg" alt="0007" /></figure><figure><img src="https://www.quickservice.co/wp-content/uploads/2020/03/0002-350x350.jpg" alt="0002" /></figure><figure><img src="https://www.quickservice.co/wp-content/uploads/2020/03/0003-350x350.jpg" alt="0003" /></figure><figure><img src="https://www.quickservice.co/wp-content/uploads/2020/03/0004-350x350.jpg" alt="0004" /></figure><figure><img src="https://www.quickservice.co/wp-content/uploads/2020/03/0005-350x350.jpg" alt="0005" /></figure><figure><img src="https://www.quickservice.co/wp-content/uploads/2020/03/0006-350x350.jpg" alt="0006" /></figure><figure><img src="https://www.quickservice.co/wp-content/uploads/2020/03/0008-350x350.jpg" alt="0008" /></figure><figure><img src="https://www.quickservice.co/wp-content/uploads/2020/03/0009-350x350.jpg" alt="0009" /></figure><figure><img src="https://www.quickservice.co/wp-content/uploads/2020/03/0010-350x350.jpg" alt="0010" /></figure><figure><img src="https://www.quickservice.co/wp-content/uploads/2020/03/0010-350x350.png" alt="0010" /></figure><figure><img src="https://www.quickservice.co/wp-content/uploads/2020/03/0011-350x350.jpg" alt="0011" /></figure><figure><img src="https://www.quickservice.co/wp-content/uploads/2020/03/0012-350x350.jpg" alt="0012" /></figure><figure><img src="https://www.quickservice.co/wp-content/uploads/2020/03/0013-350x350.jpg" alt="0013" /></figure><figure><img src="https://www.quickservice.co/wp-content/uploads/2020/03/0014-350x350.jpg" alt="0014" /></figure><figure><img src="https://www.quickservice.co/wp-content/uploads/2020/03/0015-350x350.jpg" alt="0015" /></figure><figure><img src="https://www.quickservice.co/wp-content/uploads/2020/03/0016-350x350.jpg" alt="0016" /></figure><figure><img src="https://www.quickservice.co/wp-content/uploads/2020/03/0017-350x350.jpg" alt="0017" /></figure><figure><img src="https://www.quickservice.co/wp-content/uploads/2020/04/0020-350x350.png" alt="0020" /></figure>      
          Previous
          Next
  <p style="direction: rtl; text-align: center;">والى سيادتكم بعض الاعمال التى قمنا بها على سبيل المثال وليس الحصر:-</p><p style="direction: rtl; text-align: center;">• مستشفى السلام الدولى (المعادى).</p><p style="direction: rtl; text-align: center;">• مستشفى مصر الدولى (الدقى).</p><p style="direction: rtl; text-align: center;">• فندق BLUMAR وادي دجله (الساحل الشمالى).</p><p style="direction: rtl; text-align: center;">• النادى الاجتماعى كومباوند بيراميدز وواك أكتوبر (وادى دجله). </p><p style="direction: rtl; text-align: center;">• مصانع الرشيدى الميزان.</p><p style="direction: rtl; text-align: center;">• مصنع بروكتورأند جامبل (6أكتوبر).</p><p style="direction: rtl; text-align: center;">• كنيسه سان جوزيف</p>   
    <iframe frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="https://maps.google.com/maps?q=%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9%2026%20%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88%20%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86%20%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86&t=m&z=13&output=embed&iwloc=near" title="%3$s" aria-label="%3$s"></iframe>
  <p style="text-align: center;" data-ux="ContentHeading" data-aid="CONTACT_INTRO_HEADING_REND" data-route="infoTitle">للاستفسار و المبيعات</p><h2 style="text-align: center;">يرجي الأتصال علي </h2><h2 style="text-align: center;">01110293671</h2><h2 style="text-align: center;">01211108848</h2><h2 style="text-align: center;" data-ux="Block"> </h2><h1 style="text-align: center;" data-ux="ContentHeading" data-aid="CONTACT_INFO_BIZ_NAME_REND" data-route="businessName">Quick Servic<br /><br />١٤ أ شارع ٢٦ يوليو ميدان لبنان المهندسين  بجوار الهواري</h1>   
    <h2>09:00 am – 07:00 pm<br></h2>    
    <h2>مواعيد العمل</h2>